UCHWAŁA Nr LXIII/356/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-27 14:46:06.
 UCHWAŁA Nr LXIII/354/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2024

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-27 14:45:04.
 UCHWAŁA Nr LXII/352/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:19:14.
 UCHWAŁA Nr 3.h./47/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-13 09:54:36.
 UCHWAŁA Nr 3.c./46/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2024 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-13 09:53:35.
 UCHWAŁA Nr LX/334/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 6 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-31 07:45:42.
 UCHWAŁA Nr LIX/332/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-05 13:15:43.
 UCHWAŁA Nr LVIII/330/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-14 08:24:38.
 UCHWAŁA Nr LVII/323/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-08-24 10:29:05.
 UCHWAŁA Nr LV/308/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:05:27.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-18 12:31:01.
 UCHWAŁA Nr LIV/303/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-15 13:28:34.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2022r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-29 13:41:35.
 UCHWAŁA Nr LII/292/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:41:41.
 UCHWAŁA Nr LI/290/2023 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-20 09:35:09.
 UCHWAŁA Nr XLIX/278/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:26:26.
 UCHWAŁA Nr XLIX/275/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 10:25:41.
 Zarządzenie 66/2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Ciepielów na 2023 r oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023- 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 10:02:14.
 UCHWAŁA Nr XLVIII/273/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:15:37.
 UCHWAŁA Nr XLVII/266/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-13 11:20:36.
 UCHWAŁA Nr XLVI/259/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 pażdziernika 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:22:37.
 UCHWAŁA Nr XLV/254/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-10 08:57:53.
  UCHWAŁA Nr XLIV/249/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-26 09:42:07.
 UCHWAŁA Nr XLIII/242/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:38:39.
 UCHWAŁA Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:32:45.
 UCHWAŁA Nr XLI/229/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:03:36.
 UCHWAŁA Nr XL/227/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:06:51.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2022r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-09 13:36:59.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2021r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-09 13:36:14.
 UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 10:54:59.
 Uchwała Nr 3.l./290/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Ciepielów na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:28:39.
 Uchwała Nr 3.j./297/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:27:41.
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/214/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/210/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:26:48.
 UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:41:50.
 UCHWAŁA Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:37:08.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/192/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-11-29 14:41:43.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:44:15.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2021r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-22 09:15:57.
 UCHWAŁA Nr XXXII/184/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:54:59.
  INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:35:23.
 UCHWAŁA Nr XXXI/181/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 13:45:32.
 UCHWAŁA Nr XXX/172/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:54:42.
 UCHWAŁA Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-14 10:21:57.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:37:25.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2021r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:59:33.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2020r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 11:58:00.
 UCHWAŁA Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:41:06.
 UCHWAŁA Nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXV/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:55:34.
 UCHWAŁA Nr XXV/151/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:24:33.
 UCHWAŁA Nr XXIV/149/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 10:04:22.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2020r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:32:37.
 UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:31:17.
 UCHWAŁA Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:05:32.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-03 12:58:04.
 UCHWAŁA Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:25:13.
 UCHWAŁA Nr XX/118/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:37:20.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2019r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-27 12:31:13.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2020r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-27 12:06:12.
 UCHWAŁA Nr XIX/110/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:20:53.
 UCHWAŁA Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:59:50.
 Uchwała Ra.77.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23.01.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 10:13:33.
 UCHWAŁA Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:59:04.
 UCHWAŁA Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:04:31.
 Opinia RIO SO-Ra.0021.371 w sprawie opinii o projekcie o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-30 13:57:58.
 Opinia RIO SO-Ra.0021.370 w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-30 13:55:48.
 UCHWAŁA Nr XV/87/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:38:19.
 UCHWAŁA Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:31:18.
  UCHWAŁA Nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:22:27.
  Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2019r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-31 11:43:20.
 UCHWAŁA Nr XII/70/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:42:44.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:52:46.
 UCHWAŁA NR XI/66/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-07 11:40:49.
 UCHWAŁA NR X/59/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:52:08.
 Uchwała Nr IX/48/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:09:00.
  Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:36:49.
  Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2019r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:36:29.
 UCHWAŁA NR VIII/42/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:08:40.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:59:40.
 Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:20:38.
 Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwała Budżetowa 2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:18:57.
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:15:00.
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:54:36.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-26 09:45:14.
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:30:37.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:19:31.
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:52:00.
 Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:51:27.
 Uchwała Nr XLI/234/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:53:19.
 Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:46:15.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2018r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-04-30 07:59:20.
 Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-04-13 10:41:36.
 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:19:42.
 Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:54:03.
 Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:14:27.
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018 Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:25:25.
 Uchwała nr Ra.532.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:12:25.
 Uchwała nr Ra.531.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:11:21.
 Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:25:31.
 Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:34:53.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:33:06.
 Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:53:26.
 Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:28:23.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-25 08:19:45.
 Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:27:43.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2017 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:27:26.
 Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:02:03.
 Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:34:17.
 Uchwała Nr Ra.82.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25.01.2017 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-01 11:34:57.
 Uchwała Nr Ra.387.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28.11.2016 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-01 11:34:04.
 Uchwała Nr Ra.386.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28.11.2016 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-03-01 11:33:17.
 Uchwała Nr XXIX/161/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:10:15.
 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XXIX/156/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:09:38.
 Uchwała Nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:34:28.
 Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:11:02.
 Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:04:48.
 Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:02:51.
 Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:59:42.
  Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:58:46.
 Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:46:01.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:37:23.
 Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:03:32.
 Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-05 11:44:29.
 Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:29:21.
 Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:27:59.
 Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:09:03.
 Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-22 13:07:58.
 Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:29:51.
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:35:52.
 Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:59:15.
 Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:58:40.
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:40:17.
 Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 09:25:50.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2014r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-05-05 13:56:15.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marzec 2015r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:23:22.
 Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:36:40.
 Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:24:40.
 Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Gminy w Ciepielowie Nr III/20/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:34:14.
 Uchwała Nr XLIV/245/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:22:51.
 Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:20:32.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:05:47.
 Uchwała Nr XLII/233/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:07:27.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2013r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-05-08 09:27:01.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2014r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-30 13:24:14.
 Uchwała Nr Ra.135.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-28 11:35:45.
 Uchwała Nr XLI/229/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:24:32.
 Uchwała Nr XL/216/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-02-06 13:59:14.
 Uchwała Nr Ra.64.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie prawidłowości planowanej przez Gminę Ciepielów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-30 12:51:40.
 Uchwała Nr Ra.63.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Ciepielów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-30 12:51:07.
 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:26:58.
 Uchwała Nr Ra.388.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-12 09:34:54.
 Uchwała Nr Ra.387.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-12 09:34:11.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2013r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-10-23 08:41:45.
 Uchwała Nr Ra.290.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ciepielów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-08-26 13:22:41.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-30 10:24:59.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2012r zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm./

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:53:59.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2013r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 11:51:41.
 Uchwała Nr Ra.123.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-17 14:55:54.
 Uchwała Nr Ra.17.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę w Ciepielowie kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-22 09:30:14.
 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:59:14.
 Uchwała nr: Ra.396.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:16:47.
 Uchwała nr: Ra.395.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:16:17.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2012r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-10-22 13:57:33.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 10:35:42.
 Uchwała Nr Ra.149.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-08 09:29:28.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2011r zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm./

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:15:19.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2012r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:00:40.
 Uchwała nr: Ra.11.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Ciepielów w Uchwale Budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 kwoty długu.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-17 09:11:04.
 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XV/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:48:15.
 Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:47:05.
 Uchwała nr: Ra.412.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Ciepielowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:24:37.
 Uchwała nr: Ra.411.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Ciepielowie projekcie Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:23:28.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-07-25 08:20:51.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2010r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:51:40.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2011r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:47:58.
 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy w Ciepielowie Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-01-11 09:46:40.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 października 2010r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-10-29 14:55:10.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-08-02 12:27:22.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2010r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-05-05 12:23:33.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2009

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-05-05 12:22:56.
 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Ciepielów Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-01-21 11:56:30.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2009r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-11-03 07:40:26.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-07-27 08:29:28.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2008r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:01:08.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2009r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-04-30 13:00:20.
 Uchwała Nr XXI/115/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu budżetu na rok 2009

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-03-09 12:14:35.
  INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budzetu gminy wg stanu na dzien 30 wrzesnia 2008r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-10-23 14:01:13.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2008r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-08-18 14:49:12.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budetu gminy wg stanu na dzie 31 marca 2008r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-04-29 10:03:15.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budetu gminy za rok budetowy 2007r zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z pn.zm./

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-04-29 10:02:04.
 Opinia RIO o projekcie budzetu na 2008 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-12-13 16:03:57.
``
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budzetu gminy wg stanu na dzien 30 wrzesnia 2007r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-10-25 13:33:28 | Data modyfikacji: 2007-10-25 13:35:50.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2007r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:01:17.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2007r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-05-07 11:08:17.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2006 zgodnie z art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-05-07 11:07:03.
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2006r zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z póżn.zm./

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-05-07 11:04:28.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2006r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-11-03 09:00:15.
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-08-02 12:21:38.
Data wprowadzenia: 2006-08-02 12:21:38
Opublikowane przez: Marcin Bielecki