Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-18 14:45:05.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 15 grudnia 2023 r. o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Ciepielów na lata 2024-2027”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-18 11:49:07 | Data modyfikacji: 2023-12-18 11:56:33.
 ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:03:55.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.3.2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-30 15:27:24.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.3.2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-30 15:27:01.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.3.2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-17 07:37:37 | Data modyfikacji: 2023-11-17 07:37:55.
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 65 w Ciepielowie z dnia 11.09.2023 - Wybory do Izby Rolniczej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-20 12:45:55.
 POSTANOWIENIE Nr 99/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-09-05 11:09:49.
 POSTANOWIENIE Nr 40/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Ciepielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-05 14:04:19.
 POSTANOWIENIE Nr 39/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ciepielów do stanu faktycznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-05 14:03:37.
 Informacja - sprzedaż końcowa węgla

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-05 08:16:55.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.4.2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-25 14:36:09.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.3.2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-21 08:28:37.
 Protokół podsumowujący wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-04-04 12:47:18.
 Formularz konsultacji - Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-10 12:28:24.
 ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-10 12:27:06.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW z dnia 10 marca 2023 r. o przedłużeniu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu Miasta

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-03-10 12:26:32.
 Formularz konsultacji - Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-24 14:32:13 | Data modyfikacji: 2023-02-24 14:33:11.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW z dnia 23 lutego 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu Miasta

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-24 14:31:02.
 ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-24 14:29:51.
 RRGKiOŚ.6721.I.14.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-01-24 08:04:10.
 OBWIESZCZENIE RRGKiOŚ.6721.14.2020 - 2022 Wójta Gminy Ciepielów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 15:01:33.
 OBWIESZCZENIE RRGKiOŚ.6721.13.2020 - 2022 Wójta Gminy Ciepielów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 15:00:46.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.I.10.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-01 09:47:06.
 Informacja - sprzedaż węgla w ramach umowy z innym podmiotem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:07:48.
 Protokół z głosowania uwzględniający ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów - Wybór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-10-28 13:25:23.
 ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 7 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia głosowania nad wyborem przedstawicieli Organizacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-10-07 11:50:14.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6236.1.3.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:26:36.
 ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 10:28:07.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.10.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:57:59.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.10.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:57:12.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.9.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:33:40.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.9.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:33:16.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.I.8.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-13 09:09:17.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.11.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-07 13:29:59.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.11.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-07 13:28:00.
 ZARZĄDZENIE NR 40 /2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie, z siedzibą przy u. Lekarskiej 1, 27-310 Ciepielów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-28 13:59:23.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.11.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:12:40.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.10.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:12:19.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.9.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:12:00.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.I.4.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-20 14:50:25.
 ZARZĄDZENIE NR 36/2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie z siedzibą przy ul. Lekarskiej 1, 27-310 Ciepielów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:40:00.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.11.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:21:12.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.10.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:52:38.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.9.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:52:13.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.6.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 12:41:51.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.6.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-12 12:41:21.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.5.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-11 14:45:29.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.5.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-11 14:44:38.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:09:11.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.5.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:08:51.
 Decyzja BOŚ.6620.1.2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-02-01 09:29:29.
 Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-12-22 07:33:19.
 Zawiadomienie BOŚ.6220.5.2.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:11:14.
 Zawiadomienie BOŚ.6220.4.2.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:10:45.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.6.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:08:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.5.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:41:38.
 Zawiadomienie BOŚ.6220.4.1.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:56:45.
 Zawiadomienie BOŚ.6220.5.1.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:56:08.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.4.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-23 14:35:35.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.4.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-23 14:35:08.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-20 09:45:01.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.3.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 11:37:44.
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.3.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-07-02 11:36:50.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.3.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-17 08:15:34.
 Postanowienie WOOŚ-I.4220.651.2021.JC.2

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-17 08:14:47.
 OPINIA SANITARNA nr 4/ZNS/2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-11 12:53:14.
 OPINIA SANITARNA nr 6/ZNS/2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-06-11 12:52:13.
 DR.5161.25.2021.mk OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi na odcinku Ciepielów – Lipsko od km 121+450 do km 128+200.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-20 10:21:44 | Data modyfikacji: 2021-05-20 10:22:35.
 DR.5161.24.2021.mk OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej budowy obwodnicy Ciepielowa w ciągu dk 79.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-20 10:17:44.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-14 13:55:59.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ.6220.4.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:09:54.
 DR.5161.25.2021.mk OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi nr 79 na odcinku Ciepielów - Lipsko

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:38:25 | Data modyfikacji: 2021-04-30 10:40:03.
 DR.5161.24.2021.mk OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi nr 79

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:37:15.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-21 14:18:18.
 Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie WA.RZT.070.1.474.2019/20

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-03-11 13:30:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-03-09 07:36:49.
 OBWIESZCZENIE RRGKiOŚ.6721.38.2020-2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:03:10.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.9.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-14 11:51:17.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ 6220.8.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-12-14 11:49:43.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego RRGKiOŚ.6220.6.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-11-24 08:56:45.
 Obwieszczenie RRGKOŚ.6220.5.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:43:07.
 Informacja WA.ZZŚ.4.4360.5.334.2020.SP

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:19:32.
 Postanowienie WOOŚ-I.4221.346.2019.AGO4

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:17:03.
 Opinia sanitarna ZNS.7011.3.2019.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:16:07.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-16 11:34:04.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-16 11:31:53.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-16 08:59:05.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-16 08:55:08 | Data modyfikacji: 2020-04-16 08:56:28.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 13:01:58.
 Informacja RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-02-24 10:32:44.
 Postanowienie WOOŚ-I.4221.226.2019.AGO.5

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:04:53.
 Opinia sanitarna ZNS 7011.6.2019.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-22 10:34:43.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.2.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-20 08:01:43.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:54:39.
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.2.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:21:13.
 Opinia WOOŚ-I.4220.1292.2019.AGO.3

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:21:02.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:04:06.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:02:33.
 Opinia WA.RZŚ.436.1.2072.2019.ZZ04.KS

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-10 12:17:13.
 Opinia sanitarna 28/ZNS/2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-12-04 11:13:51.
 Zawiadomienie RRGKIOŚ 6220.2.2019.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-11-18 12:51:10.
 Obwieszczenie RRGKIOŚ 6220.2.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-11-18 12:49:31.
 Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w sołectwie Łaziska

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-08 13:51:34.
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Pracoownik socjalny

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-27 13:53:47.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-17 07:40:48.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-17 07:36:47.
 Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-09-05 13:34:12.
 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:50:57.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-30 08:40:05.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.1.2018.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-30 08:38:53.
 Informacja RRGKiOŚ.6220.1.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-17 15:07:47.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.P.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:34:06.
 Zawiadomienie OŚR 6821.2.1.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:44:39.
 Postanowienie WOOŚ-I.4221.4.2019.EL.4

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 10:43:11.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:36:20.
 Opinia PZ-PK-I.7030.3.16.2019.MR

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:39:45.
 Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów Zebrań Wiejskich w sołectwach gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:15:05.
 Postanowienie WA.RZŚ.436.1.2.2019.RZGW.PS.3

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-05-20 07:46:52.
 Opinia sanitarna 3/ZNS/2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-02-26 07:52:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2019

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:49:10.
 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-11-30 13:05:44.
 Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2018 r w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:10:22.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:43:12.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:35:35.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:34:28.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:33:27.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:33:01.
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:15:56.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-10 11:14:06.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-10 11:12:40.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-10 11:11:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-10 11:08:53.
 Opinia WA.ZZŚ.4.436.212.2018.SP

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:24:02.
 Opinia WA.ZZŚ.4.436.211.2018.SP

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:22:33.
 Opinia WOOŚ-I.4220.659.2018.AGO

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:19:42.
 Opinia WOOŚ-I.4220.660.2018.AGO

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:18:07.
 Opinia sanitarna nr 23/ZNS/2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-20 10:41:43.
 Opinia sanitarna nr 22/ZNS/2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-08-20 10:40:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:33:57.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:33:08.
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:25:20.
 Informacja RRGKiOŚ 6220.4.2017/2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:56:55.
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.4.2017/2018

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:56:05.
 Opinia sanitarna nr 43/ZNS/2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:08:08.
 Informacja WOOŚ-I.4240.1218.2017.MAP

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:07:16.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ.6220.4.2017.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:29:38.
 Informacja RRGKiOŚ.6220.3.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-08 07:49:48.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.3.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-12-08 07:48:51.
 Informacja RRGKiOŚ.6220.2.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:33:54.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.2.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:22:29.
 SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-15 09:41:16.
 Opinia sanitarna nr 36/ZNS/2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-11-06 11:29:17.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2017.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-10-16 12:59:42.
 Opinia sanitarna nr 34/ZNS/2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-10-16 12:58:40.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.2.2017.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:21:37.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1-9.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 15:42:33.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1-9.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-19 08:36:19.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1-8.2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-19 08:35:11.
 Postanowienie WOOŚ-I.4242.4.2017.KZ.6

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:46:51.
 Informacja Wójta Gminy Ciepielów w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał na terenie Gminy Ciepielów od dnia 1 września 2017 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-04-03 09:42:54.
 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 26.01.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-26 19:12:52 | Data modyfikacji: 2017-01-30 11:44:28.
 Opinia sanitarna nr 4/Z/NS/2017

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2017-01-25 11:36:00.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2016.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:27:11.
 Decyzja Nr 2/2016 RRGKiOŚ.6220.2.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:16:11.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:15:29.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-12 13:53:26.
 Opinia WOOŚ-II.4240.1076.2016.NL.3

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-05 14:03:58.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-05 08:27:17.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.25.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-09-01 07:59:26.
 Opinia sanitarna nr 16/ZNS/2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-08-08 10:40:26.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.1.2016/2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-18 08:08:49.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ 6220.2.2016.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-07-11 08:11:56.
 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:20:33.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1-2.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-02-19 07:42:23.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1-1.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-02-19 07:41:02.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-02-10 10:55:07.
 Opinia WOOŚ-II.4240.1805.2015.UW.4

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-02-09 07:42:23.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6720.2.2016

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-28 08:30:24.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.3.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:17:18.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.3.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:15:02.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.3.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-12-22 09:47:02.
 Opinia sanitarna nr 30/ZNS/2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:25:58.
 Opinia WOOŚ-II.4240.1695.2015.JC

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:24:46.
 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-12-11 12:42:51.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.1-20.2013/2015.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-12-09 07:33:35.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2015.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:58:27.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.16.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:04:57.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Ciepielów - działka o nr geodezyjnym 2205/2 , Wielgie - działka o nr geodezyjnym 401/5

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-07-16 07:35:58.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.2.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 08:17:00.
 Decyzja Nr 2/2015 RRGKiOŚ 6220.2.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 08:16:21.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.1.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 08:15:30.
 Decyzja Nr 1/2015 RRGKiOŚ 6220.1.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-10 08:14:51.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.5.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:45:29 | Data modyfikacji: 2015-06-03 13:45:54.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6720.5.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:44:30 | Data modyfikacji: 2015-06-03 13:46:07.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-05-22 12:25:37.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-05-22 12:25:01.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.396.2015.UW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-05-22 12:24:09.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.384.2015.UW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-05-22 12:23:27.
 Opinia sanitarna nr 11/ZNS/2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-13 09:32:16.
 Opinia sanitarna nr 10/ZNS/2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-04-13 09:31:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2015.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-25 08:56:21.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2015.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-25 08:55:33.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:06:07.
 Wójt Gminy Ciepielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok - „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:58:10 | Data modyfikacji: 2015-02-09 09:53:17.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2015-01-09 07:31:03.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.3.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-22 12:38:52.
  Decyzja Nr 3/2014 RRGKiOŚ 6220.3.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:26:55.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.3.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-13 07:34:34.
 Opinia Sanitarna nr 30/ZNS/2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-06 12:53:51.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.1163.2014.JC

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-10-06 12:52:20.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.2.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-29 09:20:45.
 Decyzja Nr 2/2014 RRGKiOŚ 6220.2.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-29 09:19:24.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-16 12:05:48.
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 11:57:14.
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 11:56:21.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 11:54:53.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 11:54:02.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2014.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 07:34:53.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.696.2014.PĆ

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-09-11 14:29:00.
 Opinia sanitarna nr 25/ZNS/2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-08-12 11:32:11.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-29 07:45:45.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2014.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:53:34.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-06-23 09:38:31.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:50:29.
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.1.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-23 07:51:29.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:54:36.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6720.2.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:13:42.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.2.2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:12:32 | Data modyfikacji: 2014-04-03 10:13:00.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.311.2014.PĆ

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:12:11.
 Opinia sanitarna nr 8/ZNS/2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:11:27.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2014.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-03-11 08:38:16.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.5.2013/2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-10 08:07:49.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.5.2013/2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-10 08:07:02.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.1483.2013.MWA

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:51:44.
 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko: Referent w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:38:19.
 Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:33:04.
 Ogłoszenie Nr RPORiI 1/2013 o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent w Referacie Finansowym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-03 08:34:57.
 Obwieszczenie RRGKi OŚ.6220.1-20.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:02:42.
 Decyzja RRGKi OŚ.6220.1-19.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:01:14.
 Opinia sanitarna ZNS.701.17.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-21 10:31:56.
 Postanowienie WOOŚ-II.4242.247.2013.UW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-15 08:47:42.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.5.2013.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-10-21 08:28:17.
 Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-10-14 08:08:02.
 Wójt Gminy Ciepielów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie został sporządzony i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego : - nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha, ozn. nr ewidencyjnym 940 w Ciepielowie,

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-09-16 14:05:45.
 Opinia sanitarna ZNS.702.3.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-08-26 13:25:27.
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.4-6.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-08-06 15:14:02.
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.4-5.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-08-06 15:13:18.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.4-4.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-30 10:27:45.
 Opinia sanitarna ZNS.701.11.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-29 11:42:07.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.993.2013.MWA

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 12:38:26.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odwieszeniu postępowania RRGKiOŚ 6220.1-9.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 11:48:21.
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu wytwórni mas bitumicznych wraz z produkcją mas na dz. nr ew. 2048 w miejscowości Ciepielów przy ulicy Szkolnej 36, gmina Ciepielów, powiat Lipski

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 11:44:35 | Data modyfikacji: 2013-07-18 11:45:31.
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1-8.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 11:42:46.
 DECYZJA Nr 3 /2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-12 08:07:00.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.3/2/2013.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-08 08:10:15.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.821.2013.JC2

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-08 08:00:53.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.4.2013.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-05 07:45:58.
 Wezwanie WOOŚ-II.4240.821.2013.JC

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-04 14:23:47.
 DECYZJA Nr 2 /2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 11:36:50.
 Opinia sanitarna ZNS.701.8.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:21:34.
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2/1/2013.EN

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:03:23.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2013.AH

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 11:06:56.
 Opinia Sanitarna ZNS.701.6.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 11:04:36.
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.679.2013.JC

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-04 13:03:03.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.2.2013.EN

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-03 13:21:24.
 Postanowienie RRGKiOŚ 7670.1.7.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:28:22.
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postępowania określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RRGKiOŚ 7670.1.6.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:26:59.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ 7670.1.5.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:16:51.
 Postanowienie RRGKiOŚ 7670.1.4.2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:15:06.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - "Ustawieniu wytwórni mas bitumicznych wraz z produkcją mas na dz. Nr ew. 2048 w miejscowości Ciepielów przy ulicy Szkolnej 36, gmina Ciepielów, powiat lipski"

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-02-01 12:21:42.
 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-17 14:13:52.
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-12-03 14:14:38.
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na – „Przebudowanie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km od 0+000 do 2+500 dł. Odcinka 2500 mb.”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:49:17.
 Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat od 16.03. 2012 r. do 15. 03. 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego działkę rolną zabudowaną położoną w Anusinie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2012-01-09 13:32:39.
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wybudowanie Farmy Wiatrowej pod nazwą CIEPIELÓW o mocy 10MW

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-12-16 14:22:27.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 09:47:38.
 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 09:46:55.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - opracowaniu projektu technicznego punktu zlewnego oraz wykonania otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie, ul. Witosa 2

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-06-21 11:39:28.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-02-25 14:47:33.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2011-02-08 12:40:27.
 Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 08 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-12-10 09:23:43.
 ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-11 09:06:11.
 ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-03-01 13:12:15.
 Harmonogram posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie w roku 2010

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-02-04 08:05:02.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2010-01-08 13:00:40.
 Wyniki naboru na stanowisko D Y R E K T O R A Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-08-27 12:44:22 | Data modyfikacji: 2009-08-27 12:58:58.
 Wyniki naboru na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-08-27 12:42:30.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-07-31 13:23:50.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-07-31 13:22:05.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: referent w Referacie Prawno Organizacyjnym i Edukacji z dnia 05 marca 2009 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-03-09 09:57:01.
 Wójt Gminy Ciepielów z siedzibą w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 ogłasza konkurs na stanowisko referent w Referacie Prawno Organizacyjnym i Edukacji w Urzędzie Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2009-02-16 09:49:44.
 Zarządzenie Nr 41/2008 Wójt Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-11-07 07:40:34.
 Zarządzenie Nr 39/2008 Wójt Gminy Ciepielów z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Ciepielowie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-10-28 11:11:58.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-10-16 12:01:41.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik do spraw Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-09-23 07:34:52.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik do spraw Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-09-10 08:19:52.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIERWONICZE – DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPIELOWIE

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-09-03 14:53:19.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W GMINNYM OŚRODU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPIELOWIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-09-03 14:06:49.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIERWONICZE – DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPIELOWIE

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-08-21 07:32:40.
 OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Wójt Gminy Ciepielów ogłasza nabór na stanowisko pracownika do spraw świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-08-20 09:11:42.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W GMINNYM OŚRODU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPIELOWIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-08-20 09:09:27.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-08-05 12:28:21.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-08-04 11:47:17.
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: Referent w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Ciepielowie z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:36:51.
``
 PROTOKӣ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZDZIE GMINY W CIEPIELOWIE - Referent w referacie finansowym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-05-14 08:01:24 | Data modyfikacji: 2008-05-14 16:03:57.
 OGOSZENIE Nr RPOiE 1/2008 O NABORZE NA WOLNE URZDNICZE STANOWISKO PRACY w referacie finansowym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2008-04-11 08:31:45.
 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATOW na stanowisko: Referent w referacie finansowym w Urzedzie Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2007 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-11-29 15:01:45.
``
 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZEDZIE GMINY W CIEPIELOWIE - Referent w referacie finansowym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-11-21 14:07:10 | Data modyfikacji: 2007-11-21 14:07:45.
 OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZEDNICZE STANOWISKO PRACY - Inspektor w referacie finansowym

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2007-10-26 10:49:30.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ciepielów w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-11-03 08:56:16.
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPIELOWIE z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-11-03 08:54:46.
 Ogłoszenie o naborze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-04-13 14:48:04.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik socjalny – pracownik ds. świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:19:09 | Data modyfikacji: 2006-04-14 11:20:56.
 Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie na stanowisko Pracownik socjalny – pracownik ds. świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:17:25.
 Zestaw pytań testowo - opisowych przygotowanych w związku z procedurą wyłonienia kandydatury w konkursie na stanowisko pracownika socjalnego „ świadczenia rodzinne” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:14:26.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik socjalny - stanowisko ds świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-03-29 10:13:04 | Data modyfikacji: 2006-04-11 08:10:07.
 Ogłoszenie o naborze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2006-03-29 09:42:05.
Data wprowadzenia: 2006-03-29 09:42:05
Opublikowane przez: Marcin Bielecki