Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2023 - formularz konsultacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-15 13:46:24.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2023 - projekt uchwały

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-15 13:45:47.
 ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-15 13:45:10.
Data wprowadzenia: 2023-11-15 13:45:10
Opublikowane przez: Marcin Bielecki