Ogłoszenie - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zadanie pn. Wyjazd na wycieczkę krajoznawczo – rekreacyjną

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:14:40 | Data modyfikacji: 2023-07-25 14:15:18.
 Ogłoszenie - wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r - „Zakup strojów regionalno – ludowych”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-14 14:50:34.
 Ogłoszenie - wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 - „Prowadzenie zajęć sportowych”

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-06-14 14:49:39.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepielów o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-11 12:33:28.
 Ogłoszenie - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-11 12:32:14.
 ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Ciepielów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-11 12:31:14.
 Ogłoszenie - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-11 12:30:00.
 ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Ciepielów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-05-11 12:28:37.
 UCHWAŁA Nr XLVII/268/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:17:43.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2022 - formularz konsultacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:56:12.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2022 - projekt uchwały

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:55:38.
 ZARZĄDZENIE Nr 64/2022 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:54:38.
Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:54:38
Opublikowane przez: Marcin Bielecki