Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:45:42.
 OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-01 10:00:37.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepielów o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-26 16:09:43.
 Ogłoszenie - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERTna zlecenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-26 16:08:46.
 ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Ciepielów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-26 16:04:51.
 UCHWAŁA Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-02-26 16:02:49.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 - formularz konsultacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:43:18.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2020 - projekt uchwały

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:42:05.
 ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:41:26.
Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:41:26
Opublikowane przez: Marcin Bielecki