Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:02:12.
 OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:53:59 | Data modyfikacji: 2020-11-04 12:40:23.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepielów o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciepielów, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:22:20.
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTYKONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:20:50.
 ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 2 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:17:40.
 OGŁASZENIE wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 12:41:42.
 Ogłoszenie 14.07.2020 - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:17:15.
 ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:15:18.
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 9 marca 2020 roku na realizację zadania publicznego Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w dyscyplinie : piłka nożna

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-04-17 16:13:28.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepielów o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:15:08.
 Ogłoszenie - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:13:12.
 ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:10:14.
 UCHWAŁA Nr XIII/72/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:08:38.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019 - formularz konsultacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:43:27 | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:05:44.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 - projekt uchwały

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:42:07 | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:05:51.
 ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 15 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:40:16 | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:06:14.
Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:40:16
Data modyfikacji: 2019-10-22 13:06:14
Opublikowane przez: Marcin Bielecki