INFORMACJA - unieważnienie otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:35:54.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepielów o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:50:29.
 Ogłoszenie - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:49:48.
 Zarządzenie Wójta Gminy Ciepielów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:49:19.
 UCHWAŁA Nr XXXV/197/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-12-17 09:36:00.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2021 - formularz konsultacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:19:16.
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2021 - projekt uchwały

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:18:42.
 ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:17:57.
Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:17:57
Opublikowane przez: Marcin Bielecki